Algemene informatie

Vrijstelling van accijnzen

Gasolie Diesel Landbouw

Wie?

Bedrijven actief in landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouw kunnen een vrijstelling krijgen voor het betalen van accijnzen op petroleumproducten mits ze in het bezit zijn van een “vergunning energieproducten en elektriciteit”.

Hoe?

U dient zich vooreerst te registreren via een specifiek registratieformulier. Dat ingevulde formulier stuurt u op naar de Gewestelijke directie van het gebied waar u gevestigd bent.

Eénmaal geregistreerd, bezorgt u ons een kopie van uw vergunning waarop uw vergunningsnummer staat vermeld. Nadien kan u bij uw bestellingen aangeven dat u een product accijnsvrij wenst aan te kopen. Wij leveren de producten dan met onmiddellijke vermindering van de accijnzen.

Contactgegevens

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Team Vergunningen Gent
Gaston Crommenlaan 6 – bus 937
9050 Ledeberg

Email: da.vergunningen.gent@minfin.fed.be

Professionele diesel

Wie?

Diesel die voor professionele doeleinden gebruikt wordt komt in aanmerking voor recuperatie van een deel van de reeds betaalde accijnzen.

Hoe?

U kan een terugbetaling aanvragen via het klassieke aanvraagformulier, hiervoor dient u zich eerst te registreren als eindgebruiker via het daartoe bestemde specifiek registratieformulier.

Het ingevulde registratiedocument moet, samen met een kopie van de inschrijvingsbewijzen van uw voertuigen, opgestuurd worden naar de Gewestelijke directie van het gebied waar u gevestigd bent. Een adressenlijst en bijkomende richtlijnen voor het invullen van het registratiedocument kan u hier downloaden.

Eénmaal geregistreerd kan u maandelijks een aanvraag indienen tot terugbetaling van de accijnzen. Het aanvraagformulier bestaat uit 3 documenten:

  • een ‘algemeen deel’ met daarop onder andere het registratienummer, de adresgegevens, het bankrekeningnummer, de hoeveelheden aangekocht product per cliquetperiode en het totaal terug te vorderen bedrag
  • een ‘kader A’ voor eindgebruikers die tanken aan een publieke pomp
  • een ‘kader B’ voor eindgebruikers met een private pomp

Kader A en/of kader B moet niet worden opgestuurd. Deze moeten wél worden ingevuld met het oog op een eventuele controle bij u ter plaatse.

Het ingevulde aanvraagformulier dient u naar onderstaand adres op te sturen:
Administratie der Douane en Accijnzen, Dienst Professionele diesel, Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 3201, 1000 Brussel.

Tankcontroles

Wanneer?

Particulieren Periodiciteit

– Ondergronds: <6000L – keuren 5-jaarlijks
– Ondergronds: >6000L – keuren 2-jaarlijks
– Bovengronds: <6000L – Onbeperkt geldig
– Bovengronds: >6000L – keuren 3-jaarlijks

Bedrijven Periodiciteit

– Ondergrondse tank: keuren 2-jaarlijks
– Bovengrondse tank: keuren 3-jaarlijks

Hoe?

– U maakt met ons een afspraak.
– Onze technieker komt langs en doet de keuring van de tank.
– Indien nodig kunnen kleine noodzakelijke aanpassingen onmiddellijk uitgevoerd worden.
– U ontvangt van ons een wettelijk conformiteitsattest.

Blijf in orde met de VLAREM-wetgeving en zorg dat uw tank een geldige groene dop heeft.

Bel ons